تور بیس کمپ اورست نوروز 96

تور نپال: تور بیس کمپ اورست، تور بیس کمپ اورست فروردین 96، تور بیس کمپ اورست نوروز 96، قله کالاپاتار، قله آیلندپیک. تلفن تماس: رودکی 09361622112